Cryptografie

Uit NORA Online
ISOR:Cryptografie
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Encryptie is een techniek om informatie te beschermen vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject., onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. en authenticatie. Voor toegangsbeveiliging is het van cruciaal belang dat de geheime authenticatie-informatie, zoals wachtwoorden en PIN-codes, worden beschermd tijdens de verwerking, het transport en de opslag. Een solide encryptiebeleid is daarbij een randvoorwaarde om aan geheime authenticatie-informatie het gewenste vertrouwen te ontlenen. Met dit beleid de organisatie aan op welke wijze het omgaat met voorzieningen, procedures en certificaten t.b.v. versleuteling van gegevens.


Criterium

Ter bescherming van authenticatie-informatie moet een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat cryptografie correct en doeltreffend wordt gebruik om de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. en/of integriteit van authenticatie-informatie te beschermen.

Risico

Als door ontoereikend cryptografiebeleid geheime authenticatie-informatie ontrafeld kan worden, dan is de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en integriteit van data niet te garanderen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 10.1.1, SoGP (Standard of Good Practice for Information Security) TS2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_B.04.01authenticatie-informatieAuthenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling.Authenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling
TVZ_B.04.02cryptografische beheersmaatregelenHet cryptografiebeleid stelt eisen ten aanzien van:
  • de verantwoordelijkheid voor de implementatie en sleutelbeheer;
  • het bewaren van geheime authenticatie-informatie tijdens verwerking, transport en opslag;
  • de wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast.
Het cryptografiebeleid stelt eisen