Cryptografie toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een coderingstechniek om informatie te beschermen vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid, authenticiteit, onweerlegbaarheid en authenticatie.

Objecttoelichting

Encryptie is een techniek om informatie te beschermen vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid, authenticiteit, onweerlegbaarheid en authenticatie. Voor toegangsbeveiliging is het van cruciaal belang dat de geheime authenticatie-informatie, zoals wachtwoorden en pincodes, worden beschermd tijdens de verwerking, het transport en de opslag. Een solide encryptiebeleid is daarbij een randvoorwaarde om aan geheime authenticatie-informatie het gewenste vertrouwen te ontlenen. Met dit beleid geeft de organisatie aan op welke wijze het omgaat met voorzieningen, procedures en certificaten voor versleuteling van gegevens.


Criterium

Ter bescherming van authenticatie-informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat cryptografie correct en doeltreffend wordt gebruik om de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van authenticatie-informatie te beschermen.

Risico

Als door ontoereikend cryptografiebeleid geheime authenticatie-informatie ontrafeld kan worden, dan is de vertrouwelijkheid en integriteit van data niet te garanderen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 10.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_B.04.01 Authenticatie-informatie

Authenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling.

TBV_B.04.02 Cryptografische beheersmaatregelen

Het cryptografiebeleid stelt eisen aan:

  • wie verantwoordelijk is voor de implementatie en het sleutelbeheer;
  • het bewaren van geheime authenticatie-informatie tijdens verwerking, transport en opslag;
  • de wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast.