Data-protectie

Uit NORA Online
ISOR:Data-protectie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Data ‘op transport’ zijn bedrijfsgegevens die via de clouddienst, met de CSP worden uitgewisseld. Data ‘in verwerking’ betreft gegevens die worden bewerkt. Data ‘in rust’ betreft gegevens die voor korte of langere tijd zijn opgeslagen. Aan deze drie situaties stelt de overheid strenge eisen.

Voor het toepassen van public clouddiensten geldt voor de Rijkdiensten, dat een Secretaris Generaal vooraf toestemming dient te verlenen voor het in de public cloud verwerken van BBN2 gerubriceerde informatie. Deze eis geldt ook voor persoonsgegevens.


Criterium

Data (op transport, in verwerking en in rust) met classificatie BBN2 of hoger behoort te worden beschermd met cryptografische maatregelen en te voldoen aan Nederlandse wetgeving.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27040 , ISO 17826

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Cloud_U.05.01 cryptografische maatregelen

Gegevenstransport wordt ‘state of the art’ beveiligd met cryptografie (conform forum standaardisatie) en waarbij het sleutelbeheer zo mogelijk door de CSC zelf wordt uitgevoerd.

Cloud_U.05.02 cryptografische maatregelen

De binnen de clouddienst opgeslagen gegevens worden ‘state of the art’ beveiligd met encryptie en met een tenminste voor het doel toereikende sleutellengte, waarbij het sleutelbeheer zo mogelijk niet als clouddienst wordt afgenomen en door de CSC zelf wordt uitgevoerd.