Data en privacy

Uit NORA Online
ISOR:Data en privacy
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Data en privacy omvat de inventarisatie en classificatie van gegevens volgens een specifiek labelingbeleid. Databescherming kan plaatsvinden in drie toestanden: data-at-rest, data-in-use en data-in-transit. Data in apparaten kan worden beheerst door te richten op drie momenten: verwijdering, vervoer en verplaatsing. Data kan gerelateerd worden aan bedrijfsgegevens en persoonsgegevens. Ter bescherming van persoonsgegevens zullen de noodzakelijke maatregelen moeten zijn getroffen. Beveiliging van data kan vanuit verschillende aspecten worden benaderd. In onderstaande afbeelding worden de voornaamste aspecten benoemd.

”Thema Clouddiensten - Data in verschillende bedrijfstoestanden”


Criterium

De CSP behoort, ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen vanuit verschillende dimensies: beveiligingsaspecten en stadia, toegang en privacy, classificatie/labelen, eigenaarschap en locatie.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Focus Group on Cloud Computing Technical Report (ITU-T FG Cloud TR) Part 5 Cloud Security - 8.5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_B.09.01 beveiligingsaspecten en stadia

Voor de opslag, de verwerking en het transport van data zijn beschikbaarheids-, integriteits- en vertrouwelijkheidsmaatregelen getroffen.

CLD_B.09.02 toegang en privacy

Ter bescherming van data en privacy zijn beveiligingsmaatregelen getroffen, in de vorm van data-analyse, DPIA, sterke toegangsbeveiliging en encryptie.

CLD_B.09.03 classificatie/labelen

Aan data en middelen waarin/waarop zich data bevindt, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke een classificatie toegekend gebaseerd op datatype, waarde, gevoeligheid en kritische gehalte voor de organisatie.

CLD_B.09.04 classificatie/labelen

Data gerelateerd aan e-commerce en verstuurd via publieke netwerken is adequaat geclassificeerd en beschermd tegen fraude, ongeautoriseerde toegang en aantasten/corrumperen van data.

CLD_B.09.05 classificatie/labelen

De CSP past een uniforme classificatie toe voor informatie en middelen, die relevant zijn voor de ontwikkeling en aanbieden van clouddiensten.

CLD_B.09.06 eigenaarschap

Het eigenaarschap van de middelen die deel uitmaken van de clouddiensten is vastgesteld.

CLD_B.09.07 eigenaarschap

In de overeenkomst tussen CSP en CSC is bij het beëindigen van de clouddienst het eigenaarschap vastgelegd rond het gebruik, het retourneren en het verwijderen van data (data objects) en de fysieke middelen die data bevatten.

CLD_B.09.08 locatie

De CSP specificeert en documenteert op welke locatie (in welk land) de data worden opgeslagen.