Dataretentie en vernietiging gegevens

Uit NORA Online
ISOR:Dataretentie en vernietiging gegevens
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Dataretentie betreft het duurzaam en technologie-onafhankelijk opslaan en archiveren van data, waarbij de integriteit en leesbaarheid van de data gedurende de gehele bewaartijd niet wordt aangetast. Gegevens zoals persoonsgegevens moeten zodra ze niet meer benodigd zijn of aan het eind van de bewaartermijn worden gewist of vernietigd.


Criterium

Gearchiveerde data behoort gedurende de overeengekomen bewaartermijn technologie-onafhankelijk, raadpleegbaar, onveranderbaar en integer te worden opgeslagen en op aanwijzing van de CSC/data eigenaar te kunnen worden vernietigd.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27040 7.4, ISO 27017

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Cloud_U.06.01 bewaartermijn

De gegarandeerde en met de CSP overeengekomen opslagduur is contractueel vastgelegd en voldoet aan de Archiefwet.

Cloud_U.06.02 technologie-onafhankelijk raadpleegbaar

Gegevens zijn onafhankelijk van de door de CSP toegepaste technologie raadpleegbaar gedurende de gehele bewaartermijn.

Cloud_U.06.03 onveranderbaar

Gegevens worden zo mogelijk gearchiveerd met behulp van WORM (Write Once Read Many) technologie, waarmee de integriteit van de data wordt gegarandeerd.

Cloud_U.06.04 vernietigd

Voorafgaand aan het voor onderhoudsdoeleinden wijzigen van opslagmedia, wordt de data van de CSC, inclusief de back-up van gegevens en metadata, veilig gewist of vernietigd.

Cloud_U.06.05 vernietigd

Bij het beëindigen van de contractrelatie wordt de data van de CSC, inclusief de back-up van gegevens en de metadata veilig gewist, om te voorkomen dat de CSC-gegevens naderhand door de CSP kunnen worden hersteld, bijvoorbeeld met forensische hulpmiddelen.