Dataretentie en gegevensvernietiging

Uit NORA Online
ISOR:Dataretentie en vernietiging gegevens
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat het bewaren en gecontroleerd wissen of vernietigen van Cloud Service Consumer (CSC)-data.

Objecttoelichting

Dataretentie betreft het duurzaam en technologieonafhankelijk opslaan en archiveren van data, waarbij de integriteit en leesbaarheid van de data gedurende de gehele bewaartijd niet wordt aangetast. (Persoons)gegevens moeten zodra ze niet meer benodigd zijn of aan het eind van de bewaartermijn worden gewist of vernietigd. Na de bewaarperiode moet de data teruggaan naar de CSC, naar een andere door de CSC te bepalen Cloud Service Provider (CSP) of te worden gewist/vernietigd.


Criterium

Gearchiveerde data behoort gedurende de overeengekomen bewaartermijn, technologie-onafhankelijk, raadpleegbaar, onveranderbaar en integer te worden opgeslagen en op aanwijzing van de CSC/data-eigenaar te kunnen worden vernietigd.

Doelstelling

Het beschikbaar blijven van gegevens indien nodig voor bijvoorbeeld verantwoording en indien gegevens niet meer archiefwaardig zijn, ze tijdig wissen/vernietigen.

Risico

De beschikbaarheid en integriteit van de data wordt aangetast gedurende archivering en langer archiveren dan noodzakelijk.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.06.01 Bewaartermijn

De gegarandeerde en met de Cloud Service Provider (CSP) overeengekomen opslagduur is contractueel vastgelegd en voldoet aan de Archiefwet.

CLD_U.06.02 Technologie-onafhankelijk, raadpleegbaar

Gegevens zijn onafhankelijk van de door de Cloud Service Provider (CSP) toegepaste technologie raadpleegbaar tijdens de gehele bewaartermijn.

CLD_U.06.03 Onveranderbaar

Gegevens worden zo mogelijk gearchiveerd met Write Once Read Many (WORM)-technologie, waarmee de integriteit van de data wordt gegarandeerd.

CLD_U.06.04 Vernietigd

Voorafgaand aan het voor onderhoudsdoeleinden wijzigen van opslagmedia, wordt de data van de Cloud Service Consumer (CSC), inclusief de back-up van gegevens en metadata veilig gewist of vernietigd.

CLD_U.06.05 Vernietigd

Bij het beëindigen van de contractrelatie wordt de data van de Cloud Service Consumer (CSC), inclusief de back-up van gegevens en de metadata veilig gewist, om te voorkomen dat de CSC-gegevens naderhand door de Cloud Service Provider (CSP) kunnen worden hersteld, bijvoorbeeld met forensische hulpmiddelen.