De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht

Uit NORA Online
ISOR:De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De dienstenniveaus zijn onder andere gericht op de aspecten: beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen., openstelling, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen (zonering) en herstel (disaster recovery).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Service Levelmanagement via de conformiteitsindicator service level agreement.

Grondslag