De gangbare principes rondom Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling

Uit NORA Online
ISOR:De gangbare principes rondom Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Let op! Versie 2.1 in pdf-formaat wordt pas op de website BIO-overheid/producten gepubliceerd, na de volledige invoer van alle updates van de BIO Thema-uitwerkingen in de ISOR.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De gangbare principes rondom ‘security by design’ zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen via de conformiteitsindicator Regels.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 14.2.1.1