De samenhang van de toegangbeveiliging beheerprocessen wordt in een processtructuur vastgelegd

Uit NORA Online
ISOR:De samenhang van de toegangbeveiligingbeheerprocessen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De samenhang van de processen wordt met een processtructuur vastgelegd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Beheersorganisatie toegangsbeveiliging via de conformiteitsindicator Processtructuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk