Documenteert de inbreuk, mogelijkheid tot controle

Uit NORA Online
ISOR:Documenteert de inbreuk- mogelijkheid tot controle
Ga naar: navigatie, zoeken
The given value "Desgevraagd moet meer documentatie voorhanden zijn die direct in verband staat met de melding van een inbreuk zelf. Nagegaan moet kunnen worden of alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om vast te stellen of een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de AP en de betrokkene daarvan onverwijld in kennis te stellenAVG overweging 87..

Ook bij een besluit om een inbreuk niet te melden, moet deze afweging en het besluit worden gedocumenteerd en door de AP gecontroleerd kunnen worden.

Voetnoten:

" contains strip markers and therefore it cannot be parsed sufficiently.
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De documentatie stelt de AP in staat de naleving te controleren.

Desgevraagd moet meer documentatie voorhanden zijn die direct in verband staat met de melding van een inbreuk zelf. Nagegaan moet kunnen worden of alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om vast te stellen of een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de AP en de betrokkene daarvan onverwijld in kennis te stellenAVG overweging 87..

Ook bij een besluit om een inbreuk niet te melden, moet deze afweging en het besluit worden gedocumenteerd en door de AP gecontroleerd kunnen worden.

Voetnoten:

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Meldplicht Datalekken via de conformiteitsindicator documenteert de inbreuk.

Grondslag