Naleving controleren op basis van documentatie

Uit NORA Online
ISOR:Documenteert de inbreuk- mogelijkheid tot controle
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De documentatie stelt de AP in staat de naleving te controleren.


Toelichting

  • Desgevraagd moet meer documentatie voorhanden zijn die direct in verband staat met de melding van een inbreuk zelf. Nagegaan moet kunnen worden of alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om vast te stellen of een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de AP en de betrokkene daarvan onverwijld in kennis te stellenAVG overweging 87.
  • Ook bij een besluit om een inbreuk niet te melden, moet deze afweging en het besluit worden gedocumenteerd en door de AP gecontroleerd kunnen worden.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Meldplicht Datalekken via de conformiteitsindicator documenteert de inbreuk.

Grondslag