Noodzakelijke gegevens in de documentatie

Uit NORA Online
ISOR:Documenteert de inbreuk- noodzakelijke gegevens
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De documentatie bevat de noodzakelijke gegevens plus de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.


Toelichting

  • De documentatie is actueel en accuraat en kan op verzoek onmiddellijk worden overlegd. De documentatie bevat zelf geen persoonsgegevens.
  • Bij het documenteren wordt gebruik gemaakt van de registratie van verwerkingsactiviteiten zoals bedoeld in PRIV_U.02: Register van verwerkingsactiviteiten). Het advies is om de documentatie van datalekken binnen deze registratie bij te houden. Hiermee wordt dubbele opslag en dubbel beheer van informatie over de gegevensverwerkingen voorkomen.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Meldplicht Datalekken via de conformiteitsindicator documenteert de inbreuk.

Grondslag