Fysieke toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Fysieke toegangsbeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De fysiek gecontroleerde toegang van personen met zoneringmaatregelen.

Toelichting

Fysieke beveiliging kan worden bereikt door het opwerpen van allerlei fysieke barrières rond het bedrijfsterrein en rond de IT-voorzieningen. Elke barrière creëert zo een beveiligde zone waarmee de totale beveiliging wordt versterkt. Binnen de organisatie moeten beveiligingsniveaus en beveiligde zones worden gebruikt om gebieden die IT-voorzieningen bevatten te beschermen. Een beveiligde zone is een gebied binnen een barrière, zoals muren of hekken die alleen met een toegangspas of via een bemande receptiebalie geopend kan worden. De locatie en sterkte van de barrières worden onder andere bepaald door de resultaten van de risicoanalyse. Zodra toegangsverlening wordt gerealiseerd met een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. dat de sloten aanstuurt, wordt het proces volledig analoog aan de toegangsverlening van informatiesystemen ingericht en gelden alle genoemde controls voor toegang tot informatiesystemen onverminderd ook voor het fysieke toegangsbeheer, waarbij een specifiek protocol moet worden opgesteld voor de (fysieke) noodsleutels.


Criterium

Beveiligde gebieden behoren te worden beschermd door passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat alleen bevoegd personeel wordt toegelaten en dat geen schade aan gebouwen of verstoring van informatie plaatsvindt.

Risico

Onbevoegden kunnen schade en verstoringen in de computerruimte en aan informatie in de Huisvesting-IV organisatie teweegbrengen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 11.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.11.01 Beveiligde gebieden

Toegang tot beveiligingszones (terreinen, gebouwen en ruimten) waar zich resources bevinden, is slechts toegankelijk voor personen die hiervoor geautoriseerd zijn.

TBV_U.11.02 Passende toegangsbeveiliging

Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd.

TBV_U.11.03 Passende toegangsbeveiliging

Medewerkers, contractanten en externen dragen zichtbare identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen..

TBV_U.11.04 Passende toegangsbeveiliging

Personeel van externe partijen die ondersteunende diensten verlenen, behoort alleen indien noodzakelijk beperkte toegang tot beveiligde gebieden of faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerken te worden verleend; deze toegang behoort te worden goedgekeurd en gemonitord.