Fysieke toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Fysieke toegangsbeveiliging
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Geheel van processen en middelen om gebruikers veilig en gecontroleerd toegang te verlenen tot terreinen, gebouwen en ruimten.

Objecttoelichting

Fysieke beveiliging kan worden bereikt door het opwerpen van allerlei fysieke barrières rond het bedrijfsterrein en rond de IT-voorzieningen. Elke barrière creëert zo een beveiligde zone waarmee de totale beveiliging wordt versterkt.

Binnen de organisatie moeten beveiligingsniveaus en beveiligde zones worden gebruikt om gebieden die IT-voorzieningen bevatten te beschermen. Een beveiligde zone is een gebied binnen een barrière, zoals muren of hekken, die alleen met een toegangspas of via een bemande receptiebalie geopend kan worden. De locatie en benodigde sterkte van de barrières worden onder andere bepaald op basis van de resultaten van de risicoanalyse.

Als systemen worden ingezet bij het fysieke toegangsbeheer, voor bijvoorbeeld de aansturing van sloten, gelden onverminderd alle controls die van toepassing zijn op de toegangsverlening tot informatiesystemen en wordt ook het proces analoog ingericht.


Criterium

Beveiligde gebieden behoren te worden beschermd door passende toegangsbeveiliging.

Doelstelling

Het zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt en dat geen schade aan gebouwen of verstoring van informatie plaatsvindt.

Risico

Onbevoegden brengen schade toe aan en verstoringen in de computerruimte en aan informatie in de Huisvesting-IV-organisatie teweeg.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.11.01 Beveiligde gebieden

Toegang tot beveiligingszones (terreinen, gebouwen en ruimten) waar zich resources bevinden, is slechts toegankelijk voor personen die hiervoor geautoriseerd zijn.

TBV_U.11.02 Passende toegangsbeveiliging

Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd.

TBV_U.11.03 Passende toegangsbeveiliging

Medewerkers, contractanten en externen dragen zichtbare identificatie.

TBV_U.11.04 Passende toegangsbeveiliging

Personeel van externe partijen die ondersteunende diensten verlenen, behoort alleen indien noodzakelijk beperkte toegang tot beveiligde gebieden of faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerken te worden verleend; deze toegang behoort te worden goedgekeurd en gemonitord.