Fysieke toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat het geheel van processen en middelen om gebruikers veilig en gecontroleerd toegang te verlenen tot terreinen, gebouwen en ruimten.

Objecttoelichting

Fysieke beveiliging kan worden bereikt door het opwerpen van allerlei fysieke barrières rond het bedrijfsterrein en rond de IT-voorzieningen. Elke barrière creëert zo een beveiligde zone waarmee de totale beveiliging wordt versterkt.


Binnen de organisatie moeten beveiligingsniveaus en beveiligde zones worden gebruikt om gebieden die IT-voorzieningen bevatten te beschermen. Een beveiligde zone is een gebied binnen een barrière, zoals muren of hekken die alleen met een toegangspas of via een bemande receptiebalie geopend kan worden. De locatie en sterkte van de barrières worden onder andere bepaald door de resultaten van de risicoanalyse.


Zodra toegangsverlening wordt gerealiseerd met een informatiesysteem dat de sloten aanstuurt, wordt het proces volledig analoog aan de toegangsverlening van informatiesystemen ingericht en gelden alle genoemde controls voor toegang tot informatiesystemen onverminderd ook voor het fysieke toegangsbeheer, waarbij een specifiek protocol moet worden opgesteld voor de (fysieke) noodsleutels.


Criterium

Beveiligde gebieden behoren te worden beschermd door passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat alleen bevoegd personeel wordt toegelaten en dat geen schade aan gebouwen of verstoring van informatie plaatsvindt.

Risico

Onbevoegden brengen schade en verstoringen in de computerruimte en aan informatie in de Huisvesting-IV organisatie teweeg.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.11.01 Beveiligde gebieden

Toegang tot beveiligingszones (terreinen, gebouwen en ruimten) waar zich resources bevinden, is slechts toegankelijk voor personen die hiervoor geautoriseerd zijn.

TBV_U.11.02 Passende toegangsbeveiliging

Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd.

TBV_U.11.03 Passende toegangsbeveiliging

Medewerkers, contractanten en externen dragen zichtbare identificatie.

TBV_U.11.04 Passende toegangsbeveiliging

Personeel van externe partijen die ondersteunende diensten verlenen, behoort alleen indien noodzakelijk beperkte toegang tot beveiligde gebieden of faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerken te worden verleend; deze toegang behoort te worden goedgekeurd en gemonitord.