Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt

Uit NORA Online
ISOR:Geïnformeerd- betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De verwerkingsverantwoordelijke informeert op verzoek van de betrokkene aan wie hij de mededeling van correctie heeft gedaanAVG art. 19..

Het recht op correctie kan worden beperkt door middel van wettelijke bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van toepassing zijnAVG art. 23 lid 1..

Het recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

  1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  2. voor het nakomen van een in een het wettelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
  3. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
  4. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
  5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvorderingAVG art. 23 lid 1..

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Kwaliteitsmanagement via de conformiteitsindicator geïnformeerd.

Grondslag