Gebruikers kunnen alleen informatie verwerken welke nodig is voor uitoefening van hun taken

Uit NORA Online
ISOR:Gebruikers kunnen alleen informatie verwerken welke nodig is voor uitoefening van hun taken
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Gebruikers kunnen alleen die informatie inzien en verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Autorisatie via de conformiteitsindicator informatie.

Grondslag