Beheerfuncties in toepassingen hebben extra bescherming waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen

Uit NORA Online
ISOR:Beheerfuncties in toepassingen hebben extra bescherming waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen / (Doorverwezen vanaf ISOR:Gebruikers kunnen alleen informatie verwerken welke nodig is voor uitoefening van hun taken)
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Beheer(ders)functies in toepassingen hebben extra bescherming waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Autorisatie via de conformiteitsindicator systeemfuncties.

Grondslag