Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd

Uit NORA Online
ISOR:Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Voor het compliance-proces hebben de desbetreffende stakeholders de noodzakelijke eisen uit de verschillende bronnen samengevat en vastgelegd. Hierbij is aandacht geschonken aan:

  • wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wet Computercriminaliteit, Encryptie e.d.) die invloed hebben op het ontwikkelen van applicaties;
  • het vertalen van de wet- en regelgeving en het overeengekomen informatiebeveiligingsbeleid, de architectuur en de standaarden tot concrete maatregelen binnen het ontwikkelproces;
  • het rapporteren van de evaluatie van compliance-checks op wet- en regelgeving en overeengekomen beleid, architectuur en standaarden die beschikbaar zijn gesteld aan het management;
  • het vastleggen van de verplichtingen voor security-compliance in een autorisatiematrix.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Compliance-management via de conformiteitsindicator Compliance-managementproces.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk