Herstelfunctie voor data en clouddiensten

Uit NORA Online
ISOR:Herstelfunctie voor data en clouddiensten
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het herstellen van Cloud Service Consumer (CSC)-data en de dienstverlening na onderbrekingen of vernietiging van data en IT-middelen.

Objecttoelichting

Eén van de belangrijkste eisen voor de betrouwbaarheid van clouddienstverlening is de herstelbaarheid van de data en/of de dienstverlening na onderbreking of vernietiging van de data en bedrijfsmiddelen door storingen of calamiteiten: disaster recovery.


Criterium

De herstelfunctie van de data en clouddiensten, gericht op ondersteuning van bedrijfsprocessen, behoort te worden gefaciliteerd met infrastructuur en IT-diensten, die robuust zijn en periodiek worden getest.

Doelstelling

Het zeker stellen dat clouddiensten en de data kan worden hersteld, binnen de overeengekomen periode, na onderbreking van de dienstverlening en/of vernietiging van de data.

Risico

Overschrijden van het maximale dataverlies en/of uitvalsduur.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.04.01 Herstelfunctie

De data en clouddiensten worden in het geval van calamiteiten binnen de overeengekomen periode en maximale dataverlies hersteld en aan de Cloud Service Consumer (CSC) beschikbaar gesteld.

CLD_U.04.02 Herstelfunctie

Het continue proces van herstelbaar beveiligen van data wordt gemonitord.

CLD_U.04.03 Getest

Het toereikend functioneren van herstelfuncties wordt periodiek getest door gekwalificeerd personeel en de resultaten daarvan worden gedeeld met de Cloud Service Consumer (CSC).