ISOR:Huisvesting tabel bronverwijzing

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een tabel bij BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Bronverwijzing
Nr. Documentnaam Versie + datum Eigenaar Toelichting
a) Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NKBR) 2.02-10-2015 ICBRBzK Normenkader voor beveiliging van rijkskantoren. Standaard voor inrichting van nieuwbouw en wijzigingenContent heeft vooralsnog de status van Departementaal Vertrouwelijk (Dep.V)
b) Kader Rijkstoegangs-beleid 1.0 van 11/5/10 ICBR Beleidskader, gericht op veiligheid van de in Rijksgebouwen werkzame personen, informatie en eigendommen; als onderdeel van ‘integrale beveiliging’
c) Zoneringsmodel rijkskantoren 5-jul-11 BzK Modelmatig opdelen van gebouwen in zones, waarvoor verschillende beveiligingsregimes gelden. Bevat tevens huisvestingsbeleid: Te Beschermen Belangen (TBB)
d) Richtlijnen Rijks Vastgoedbedrijf (RVB) volgt RVB Nader te bepalen set van eisen in samenspraak met RVB
e) NIST PE Physical and Environ-mental Protection (PE) jun-10 NIST Ontwerp & toets-criteria voor facilitaire apparatuur voor Huis-vesting-IV en fysieke zonering
f) NIST MA System Mainenance Policy and Procedures jun-10 NIST Ontwerp & toets-criteria voor beheersingsprocedures
g) NIST CA Security Assessment and Authorization Policy and Procedures jun-10 NIST Ontwerp & toets-criteria voor Certificering van organisaties
h) NIST AT Awaress and Training Policy and Procedures jun-10 NIST Ontwerp & toets-criteria voor bewustwording en opleiding van medewerkers
i) NIST CM Configuration Management Policy and Procedures jun-10 NIST Ontwerp & toets-criteria voor configuratiebeheer, configuratiebeleid en - procedures
j) Standard of Good Practice (SoGP) Periodiek ISF Beschrijft zes aspecten van security, ieder daarvan gerelateerd aan bedrijfsmiddelen
k) KWAS Periodiek NCSC Beschrijft Kwetsbaarheden van IV, gerelateerd aan bedreigingen van buitenaf of van binnenuit
l) NEN-ISO-22323 2012 BzK Societal security - Business continuity management systems - Guidance (ISO 22313:2012,IDT) beschrijft Bedrijfscontinuïteitsmanagement normatief
m) NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur patronen voor bedrijfs-continuïteit / BCM 2014 BzK https://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging/index In deze index van de NORA-wiki voor het thema beveiliging vindt u een reeks van patronen gericht op de Bedrijfscontinuïteit van IV. Daarbij staan ook huisvesting specifieke onderwerpen uitgewerkt
n) BIR 1.0 2011 BzK BIR TNK, eerste versie, met voor het Rijk aangescherpte ISO-implementatierichtlijnen, die in een aantal gevallen relevant zijn voor Huisvesting-IV en die in sommige gevallen een relevante aanvulling vormen op de huidige set van implementatierichtlijnen van de ISO 2013
o) Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers (TIA-942) Periodiek ieee802.org /ANSI Telecommunicatie-standaarden voor infrastructuur van datacenters. Vooral bedoeld voor Netwerken en Hosting, maar geeft ook richtlijnen voor bekabeling en de bescherming daarvanEr zijn diverse whitepapers over TIA-942 te downloaden via Internet