Informatie over de verwerking van persoonsgegevens, inhoudelijkheid

Uit NORA Online
ISOR:Informatie over de verwerking van persoonsgegevens- inhoudelijkheid
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De inzage over de verwerkte persoonsgegevens bevat de volgende informatieAVG art. 15.:

  1. de verwerkingsdoeleinden;
  2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  4. indien mogelijk: de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, als dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  5. dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat zijn persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
  6. dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij de AP;
  7. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd;
  8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, inclusief nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;
  9. bij doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie en op verzoek van betrokkene de informatie over van de passende waarborgen;
  10. op verzoek van betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen via de conformiteitsindicator informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Risico bovenliggende principe

De organisatie is niet transparant, waardoor het inzicht in de rechtmatigheid van organisaties ontbreekt, waardoor het vertrouwen in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd. verloren gaat.

Doelstelling bovenliggende principe

Het doel van 'Toegang gegevensverwerking voor betrokkene' is om zo nodig trans-parantie te bieden over de gegevensverwerking, zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen en zo de verantwoordelijke kan aanspreken bij onrecht¬matigheid van een gegevensverwerking, opdat deze onrechtmatigheid beëindigd wordt.

Oorsprong en gebruik

Deze norm is overgenomen uit De Privacy Baseline bij opname in de ISOR.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen