Welke informatie wordt verstrekt

Uit NORA Online
ISOR:Informatie over de verwerking van persoonsgegevens- inhoudelijkheid
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De inzage over de verwerkte persoonsgegevens bevat de volgende informatieAVG Art. 15:

  1. De verwerkingsdoeleinden;
  2. De betrokken categorieën persoonsgegevens;
  3. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  4. Indien mogelijk: de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, als dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  5. Dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat zijn persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
  6. Dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij de AP;
  7. Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, inclusief nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;
  9. Bij doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie en op verzoek van betrokkene de informatie over van de passende waarborgen;
  10. Op verzoek van betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen via de conformiteitsindicator informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslag