Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van garanties bij doorgifte

Uit NORA Online
ISOR:Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van garanties bij doorgifte
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conformPRIV_U.07: Doorgifte persoonsgegevens, persoonsgegevens slechts worden doorgegeven wanneer formeel afdoende garanties zijn vastgelegd, zodat aangetoond kan worden dat ook bij de doorgifte aan de AVG wordt voldaan en dat aangegeven kan worden wat in verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten moet worden vastgelegd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing via de conformiteitsindicator wettelijke beginselen.

Grondslag