Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van maximale bewaartermijnen

Uit NORA Online
ISOR:Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van maximale bewaartermijnen
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.06, §2.2.6, persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan waarvoor zij worden verwerkt noodzakelijk is en in welke vorm de opslag moet plaatsvinden zodat na deze periode de betrokkenen niet langer zijn te identificeren.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing via de conformiteitsindicator wettelijke beginselen.

Grondslag