Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van maximale bewaartermijnen

Uit NORA Online
ISOR:Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van maximale bewaartermijnen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.06, persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt en in welke vorm de opslag moet plaatsvinden zodanig dat na deze periode de betrokkenen niet langer zijn te identificeren.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing via de conformiteitsindicator wettelijke beginselen.

Grondslag