Kwaliteitsmanagementsysteem

Uit NORA Online
ISOR:Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) / (Doorverwezen vanaf Kwaliteitsmanagementsysteem)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat activiteiten waarmee de organisatie haar doelstellingen identificeert en vaststelt welke processen en middelen vereist zijn om gewenste resultaten te behalen (zie NEN-EN-ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst).

Objecttoelichting

De doelorganisatie heeft de ontwikkelactiviteiten procesmatig ingericht en voert ook de noodzakelijke kwaliteitscontroles uit.


Criterium

De doelorganisatie behoort conform een uitgestippeld ontwikkel- en onderhoudsbeleid een kwaliteitsmanagementsysteem in te richten, dat ervoor zorgt dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst.

Doelstelling

Het zorgen dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst op het juiste kwaliteitsniveau.

Risico

Het kwaliteitsniveau van de applicatieontwikkeling en -onderhoud is te laag of te hoog.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_B.07.01 Ontwikkel- en onderhoudsbeleid

De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel- en onderhoudsbeleid.

APO_B.07.02 Ontwikkel- en onderhoudsbeleid

De doelorganisatie beschikt over een quality qssurance-methodiek en Quality Security Management-methodiek.

APO_B.07.03 Kwaliteitsmanagementsysteem

De ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd.

APO_B.07.04 Kwaliteitsmanagementsysteem

Er zijn informatie- en communicatieprocessen ingericht.

APO_B.07.05 Kwaliteitsmanagementsysteem

Op de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerd.

APO_B.07.06 Kwaliteitsmanagementsysteem

Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt.

APO_B.07.07 Kwaliteitsmanagementsysteem

De processen voor de inrichting van de applicatieontwikkeling en het -onderhoud (impactanalyse, ontwerp, realisatietesten en beheer) zijn beschreven en maken onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem.