Kwaliteitsmanagementsysteem

Uit NORA Online
ISOR:Kwaliteitsmanagement systeem (KMS)
Ga naar: navigatie, zoeken
”Dit plaatje duidt aan dat de pagina's met betrekking tot deze BIO Thema-uitwerking in bewerking zijn”
Deze BIO Thema-uitwerking is in onderhoud
Een of meer pagina's van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling gaan binnenkort in onderhoud. Dit is herkenbaar aan de status Concept.
Versie 2.0 van deze BIO Thema-uitwerking van 22 februari 2021 wordt vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
Let op! Versie 2.1 in pdf-formaat wordt pas op de website BIO-overheid/producten gepubliceerd, na de volledige invoer van alle updates van de BIO Thema-uitwerkingen in de ISOR.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Een managementsysteem voor het sturen en beheersen van een organisatie met betrekking tot kwaliteit.

Toelichting

De doelorganisatie heeft de ontwikkelactiviteiten procesmatig ingericht en voert ook de noodzakelijke kwaliteitscontroles uit.


Criterium

De doelorganisatie behoort conform een uitgestippeld ontwikkel- en onderhoudsbeleid een kwaliteitsmanagementsysteem in te richten, dat ervoor zorgt dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst.

Doelstelling

Het zorgen dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst op het juiste kwaliteitsniveau.

Risico

Het kwaliteitsniveau van de applicatieontwikkeling en -onderhoud is te laag of te hoog.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_B.07.01 Ontwikkel- en onderhoudsbeleid

De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel- en onderhoudsbeleid.

APO_B.07.02 Ontwikkel- en onderhoudsbeleid

De doelorganisatie beschikt over een Quality Assurance-methodiek en Quality Security Management-methodiek.

APO_B.07.03 Kwaliteitsmanagementsysteem

De ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd.

APO_B.07.04 Kwaliteitsmanagementsysteem

Er zijn informatie- en communicatieprocessen ingericht.

APO_B.07.05 Kwaliteitsmanagementsysteem

Op de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerd.

APO_B.07.06 Kwaliteitsmanagementsysteem

Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt.

APO_B.07.07 Kwaliteitsmanagementsysteem

De processen voor de inrichting van de applicatieontwikkeling en het -onderhoud (impactanalyse, ontwerp, realisatietesten en beheer) zijn beschreven en maken onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem.