Monitoren en evalueren risico’s voor behouden risicobeeld en tijdige vaststelling van veranderingen

Uit NORA Online
ISOR:Monitoren en evalueren risico’s voor behouden risicobeeld en tijdige vaststelling van veranderingen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De vastgesteld risico’s worden in relatie met de factoren: waarde van de assets, dreigingen, zwakheden, kans op voorkomen en impact, te worden gemonitord en geëvalueerd, om een complete risico beeld te behouden en tijdig veranderingen vast te (kunnen) stellen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Risico-control via de conformiteitsindicator gemonitord en gereviewd.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27005-(2008) 12.1