Op waarde schatten en beschrijven van risico’s rond middelen vallend binnen clouddienstenscope

Uit NORA Online
ISOR:Op waarde schatten en beschrijven van risico’s rond middelen vallend binnen clouddienstenscope
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De risico’s op de middelen die binnen de scope van clouddiensten ressorteren, worden geïdentificeerd, op waarde geschat (gekwantificeerd of gekwalificeerd) en beschreven met risico-evaluatiecriteria en -doelstellingen van de Cloud Service Provider (CSP).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Risico-assessment via de conformiteitsindicator Risico-analyse.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27005:2018 (Information security risk management) 8.1