Organisatiestructuur

Uit NORA Online
ISOR:Organisatiestructuur
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Om de Huisvesting van IV volgens de eisen te kunnen invullen moeten verantwoordelijkheden worden toegewezen. Functionarissen moeten daarvoor de juiste positie hebben in de organisatie. Ze zien toe op de naleving van het Huisvestings Beleid en Wet- en Regelgeving. Waar nodig nemen zij gepaste acties. Taken en verantwoordelijkheden worden expliciet benoemd en vastgesteld.


Criterium

De Huisvestingsorganisatie zorgt voor een adequate organisatiestructuur voor de te realiseren Huisvesting-IV en stelt de taken beveogdheden en verantwoordelijkheden (TBV) van de aangewezen functionarissen vast.

Doelstelling

Invullen, coördineren en borgen van de Huisvestingsvoorzieningen.

Risico

Schade doordat de huisvestingorganisatie niet effectieve tot uitvoering komt.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_B.09.01 organisatiestructuur Binnen de Huisvestingsorganisatie hebben de verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV een formele positie. De verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV hebben een formele positie
Huisv_B.09.02 organisatiestructuur Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar. Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar
Huisv_B.09.03 functionarissen Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie. Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie
Huisv_B.09.04 taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen