Organisatiestructuur

Uit NORA Online
ISOR:Organisatiestructuur
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Om de Huisvesting Informatievoorziening volgens de eisen te kunnen invullen moeten verantwoordelijkheden worden toegewezen. Functionarissen moeten de juiste positie hebben in de organisatie en toezien op het naleven van het Huisvesting Informatievoorziening beleid en wet- en regelgeving. Waar nodig moeten zij gepaste acties (laten) uitvoeren. Taken en verantwoordelijkheden moeten expliciet zijn benoemd en vastgesteld.


Criterium

De Huisvestingsorganisatie behoort voor de te realiseren Huisvesting Informatievoorziening een adequate organisatiestructuur in te richten en de aan functionarissen toe te wijzen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) vast te stellen.

Doelstelling

Invullen, coördineren en borgen van de Huisvestingsvoorzieningen.

Risico

Schade doordat de huisvestingorganisatie niet effectief tot uitvoering komt.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_B.09.01organisatiestructuurBinnen de Huisvestingsorganisatie hebben de verantwoordelijken voor Huisvesting Informatievoorziening een formele positie.ISOR:De verantwoordelijken voor de Huisvesting Informatievoorziening hebben een formele positie
Huisv_B.09.02organisatiestructuurVoor Huisvesting Informatievoorziening is een organisatieschema beschikbaar.Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar
Huisv_B.09.03functionarissenHet organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie.Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie
Huisv_B.09.04taken bevoegdheden en verantwoordelijkhedenDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd.De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd