Organisatiestructuur

Uit NORA Online
ISOR:Organisatiestructuur
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Om de Huisvesting-IV volgens de eisen te kunnen invullen moeten verantwoordelijkheden worden toegewezen. Functionarissen moeten de juiste positie hebben in de organisatie en toezien op het naleven van het Huisvesting-IV beleid en wet- en regelgeving. Waar nodig moeten zij gepaste acties (laten) uitvoeren. Taken en verantwoordelijkheden moeten expliciet zijn benoemd en vastgesteld.


Criterium

De huisvestingsorganisatie behoort voor de te realiseren Huisvesting-IV een adequate organisatiestructuur in te richten en de aan functionarissen toe te wijzen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) vast te stellen.

Doelstelling

Invullen, coördineren en borgen van de Huisvesting-IV voorzieningen.

Risico

Schade doordat de huisvesting-IV organisatie niet effectief tot uitvoering komt.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_B.09.01 organisatiestructuur

Binnen de Huisvestingsorganisatie hebben de verantwoordelijken voor Huisvesting-IV een formele positie.

Huisv_B.09.02 organisatiestructuur

Voor Huisvesting-IV is een organisatieschema beschikbaar.

Huisv_B.09.03 functionarissen

Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie.

Huisv_B.09.04 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd.