Projectorganisatie

Uit NORA Online
ISOR:Projectorganisatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een doelgerichte bundeling van kennis en vaardigheden tussen personen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor projectmatige softwareontwikkeling.

Objecttoelichting

Binnen de (project-)organisatie is een beveiligingsfunctionaris betrokken die verantwoordelijkheid draagt bij het ondersteunen van applicatieontwikkelingen (projecten). Binnen het project heeft hij de specifieke taak gericht op het vervaardigen van beveiligingsvoorschriften. De expliciete taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de beveiligingsfunctionaris zijn vooraf expliciet benoemd en vastgesteld. De beveiligingsfunctionaris ziet toe op het naleven van het informatiebeveiligingsbeleid en architectuurvoorschriften. Ook staat vast hoe de rapporteringslijnen zijn uitgestippeld.


Criterium

Binnen de (project-)organisatie behoort een beveiligingsfunctionaris te zijn benoemd die het systeem-ontwikkeltraject ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsvoorschriften en die inzicht verschaft in de samenstelling van het applicatielandschap.

Doelstelling

Het ondersteunen van de (project-)organisatie voor informatiebeveiliging in het applicatie-ontwikkeltraject.

Risico

Informatiebeveiliging wordt onvoldoende meegenomen in het systeem-ontwikkeltraject.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_B.09.01 Beveiligingsfunctionaris

De beveiligingsfunctionaris zorgt onder andere voor:

  • de actualisatie van beveiligingsbeleid;
  • een afstemming van het beveiligingsbeleid met de afgesloten overeenkomsten met onder andere de ketenpartijen;
  • de evaluatie van de effectiviteit van de beveiliging van de ontwikkelde systemen;
  • de evaluatie van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de bestaande risico’s;
  • de bespreking van beveiligingsissues met ketenpartijen.
APO_B.09.02 Beveiligingsvoorschriften

De beveiligingsfunctionaris geeft onder andere inzicht in:

  • het beheer en integratie van ontwikkel- en onderhoudsvoorschriften (procedureel en technisch);
  • specifieke beveiligings- en architectuurvoorschriften;
  • afhankelijkheden tussen informatiesystemen.