Projectorganisatie

Uit NORA Online
ISOR:Projectorganisatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Binnen de (project-)organisatie is een beveiligingsfunctionaris betrokken die verantwoordelijkheid draagt bij het ondersteunen van applicatieontwikkelingen (projecten). Binnen het project heeft hij de specifieke taak gericht op het vervaardigen van beveiligingsvoorschriften. De expliciete taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de beveiligingsfunctionaris zijn vooraf expliciet benoemd en vastgesteld. De beveiligingsfunctionaris ziet toe op het naleven van het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. en de architectuurvoorschriften. Ook staat vast hoe de rapporteringslijnen lopen.


Criterium

Binnen de (project-)organisatie behoort een beveiligingsfunctionaris te zijn benoemd die het systeem ontwikkeltraject ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsvoorschriften en die inzicht verschaft in de samenstelling van het applicatielandschap.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
AppO_B.09.01 beveiligingsfunctionaris

De beveiligingsfunctionaris zorgt o.a. voor:

  • de actualisatie van beveiligingsbeleid;
  • afstemming van het beveiligingsbeleid met de afgesloten overeenkomsten met o.a. de ketenpartijen;
  • de evaluatie van de effectiviteit van de beveiliging van de ontwikkelde systemen;
  • de evaluatie van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de bestaande risico’s;
  • de bespreking van beveiligingsissues met ketenpartijen.
AppO_B.09.02 beveiligingsvoorschriften

De beveiligingsfunctionaris geeft o.a. inzicht in:

  • het beheer en integratie van ontwikkel- en onderhoud voorschriften (procedureel en technisch);
  • specifieke beveiligings- en architectuurvoorschriften;
  • afhankelijkheden tussen informatiesystemen.