Juiste en actuele gegevens

Uit NORA Online
ISOR:Rechtmatigheid aangetoond- juiste en actuele gegevens
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Aangetoond is dat, conform PRIV_U.03: Kwaliteitsmanagement, de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd en waarbij alle redelijke maatregelen moeten zijn genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Intern toezicht via de conformiteitsindicator rechtmatigheid aangetoond.

Grondslag