Rechtmatigheid aangetoond, passende en gewaarborgde beveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Rechtmatigheid aangetoond- passende en gewaarborgde beveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Aangetoond is dat, conform Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt, dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Intern toezicht via de conformiteitsindicator rechtmatigheid aangetoond.

Grondslag