Rechtmatigheid aangetoond, toereikende verwerking

Uit NORA Online
ISOR:Rechtmatigheid aangetoond- toereikende verwerking
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Aangetoond is dat, conform PRIV_U.01: Doelbinding, de verwerking toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Intern toezicht via de conformiteitsindicator rechtmatigheid aangetoond.

Grondslag