Registratieprocedure

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een vastgelegde manier van handelen voor het registreren van gebruikers.

Objecttoelichting

De oorspronkelijke titel in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is ‘Registratie en afmelden van gebruikers’. Het onderwerp ‘Registratie en afmelden van gebruikers’ duidt op het daadwerkelijk registreren en afmelden van gebruikers. De inhoud van de norm legt feitelijk de nadruk op procedures die bij het registreren en afmelden noodzakelijk zijn. Vandaar dat voor dit object gekozen is voor de titel Registratieprocedure waarmee een gecontroleerde toegang voor bevoegde gebruikers worden geboden vanaf het moment van intake en registratie tot en met de beëindiging. Het beschrijft dus de gehele levenscyclus van de gebruikerstoegang. Een onderdeel van de procedure is dat er gebruikers geregistreerd moeten worden.


Het registreren van gebruikers geldt zowel bij logische als bij fysieke beveiliging. De noodzakelijke fysieke beveiliging procedure is gericht op zowel interne als externe medewerkers.


Bij uitbestede diensten geldt dat de provider zowel de logische als de fysieke beveiligingsmaatregelen treft voor de beveiliging van de ICT-dienstverlening aan de klant.


Criterium

Een formele registratie- en afmeldprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken.

Doelstelling

Het bewerkstelligen van een gecontroleerde toegang voor bevoegde gebruikers en voorkomen van onbevoegde toegang tot informatiesystemen.

Risico

Door het ontbreken van formele procedures voor registraties en afmeldingen kan een onbetrouwbaar registratiesysteem ontstaan, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bewerkingen door onbevoegden plaatsvinden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.01.01 Formele registratie- en afmeldprocedure

Er is een sluitende formele registratie- en afmeldprocedure voor alle gebruikers (vanaf de eerste registratie tot en met de beëindiging).

TBV_U.01.02 Formele registratie- en afmeldprocedure

Het gebruiken van groepsaccounts is niet toegestaan, tenzij dit wordt gemotiveerd en vastgelegd door de proceseigenaar.

TBV_U.01.03 Formele registratie- en afmeldprocedure

De aanvraag van autorisaties op het gebruik van informatiesystemen en de toegewezen autorisatieniveaus worden gecontroleerd.

TBV_U.01.04 Toegangsrechten

Gebruikers worden met juiste functierollen (en autorisatieprofielen) geautoriseerd voor het gebruik van applicaties (need-to-know- en need-to-have-principes).

TBV_U.01.05 Toegangsrechten

Een bevoegdhedenmatrix is beschikbaar waarmee gebruikers slechts die object- en/of systeemprivileges toegekend krijgen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.