Registratieprocedure

Uit NORA Online
ISOR:Registratieprocedure
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Een reeks van elkaar verbonden taken of activiteiten die een afgerond geheel vormen met betrekking tot het registreren van gebruikers.

Toelichting

De oorspronkelijke titel in de BIO is ‘Registratie en afmelden van gebruikers’. Het onderwerp ‘Registratie en afmelden van gebruikers’ duidt op het daadwerkelijk registreren en afmelden van gebruikers. De inhoud van de norm legt feitelijk de nadruk op procedures die bij het registreren en afmelden noodzakelijk zijn. Vandaar dat voor dit object gekozen is voor de titel Registratieprocedure waarmee een gecontroleerde toegang voor bevoegde gebruikers worden geboden vanaf het moment van intake en registratie tot en met de beëindiging. Het beschrijft dus de gehele levenscyclus van de gebruikerstoegang. Een onderdeel van de procedure is dat er gebruikers geregistreerd moeten worden. Het registreren van gebruikers geldt zowel bij logische als bij fysieke beveiliging. De noodzakelijke fysieke beveiliging procedure is gericht op zowel interne als externe medewerkers. Bij uitbestede diensten geldt dat de provider zowel de logische als de fysieke beveiligingsmaatregelen treft voor de beveiliging van de ICT-dienstverlening aan de klant.


Criterium

Een formele registratie- en afmeldprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken.

Doelstelling

Het bewerkstelligen van een gecontroleerde toegang voor bevoegde gebruikers en voorkomen van onbevoegde toegang tot informatiesystemen.

Risico

Door het ontbreken van formele procedures voor registraties en afmeldingen kan een onbetrouwbaar registratiesysteem ontstaan, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bewerkingen door onbevoegden plaatsvinden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TVZ_U.01.01 Formele registratie- en afmeldprocedure

Er is een sluitende formele registratie- en afmeldprocedure voor alle gebruikers (vanaf de eerste registratie tot en met de beëindiging).

TVZ_U.01.02 Formele registratie- en afmeldprocedure

Het gebruiken van groepsaccounts is niet toegestaan, tenzij dit wordt gemotiveerd en vastgelegd door de proceseigenaar.

TVZ_U.01.03 Formele registratie- en afmeldprocedure

De aanvraag van autorisaties op het gebruik van informatiesystemen en de toegewezen autorisatieniveaus worden gecontroleerd.

TVZ_U.01.04 Toegangsrechten

Gebruikers worden op basis van juiste functierollen (en autorisatieprofielen) geautoriseerd voor het gebruik van applicaties (need-to-know en need-to-have principes).

TVZ_U.01.05 Toegangsrechten

Een bevoegdhedenmatrix is beschikbaar, op basis waarvan gebruikers slechts die object- en/of systeemprivileges toegekend krijgen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.