Risico-assessment

Uit NORA Online
ISOR:Risico-assessment
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een onderzoek naar de mogelijkheid dat een bepaald risico zich voordoet en naar de schadelijke effecten als het risico optreedt.

Objecttoelichting

Risico-assessment is een onderdeel van risicomanagement en omvat het onderkennen van dreigingen en kwetsbaarheden. Het risicomanagementproces maakt onderdeel uit van het managementsysteem voor informatiebeveiliging, zoals beschreven is in de ISO 27001 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging) en risicomanagement is uitgewerkt in de ISO 27005 (Information security risk management).


Criterium

De Cloud Service Provider (CSP) behoort een risico-assessment uit te voeren, bestaande uit een risico-analyse en risico-evaluatie met de criteria en de doelstelling voor clouddiensten van de CSP.

Doelstelling

Een beeld krijgen van mogelijke risico’s die van invloed kunnen zijn op clouddiensten en vaststellen op welke wijze de risico's beheerst kunnen worden of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau.

Risico

Geen of onvoldoende zicht hebben op de risico’s die van invloed zijn op clouddiensten.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27005:2018 (Information security risk management) 8.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.02.01 Risico-analyse

De risico’s op de middelen die binnen de scope van clouddiensten ressorteren, worden geïdentificeerd, op waarde geschat (gekwantificeerd of gekwalificeerd) en beschreven met risico-evaluatiecriteria en -doelstellingen van de Cloud Service Provider (CSP).

CLD_U.02.02 Risico-evaluatie

De geïdentificeerde risico’s worden geëvalueerd met risico-acceptatiecriteria.