Scheiding van dienstverlening

Uit NORA Online
ISOR:Scheiding van dienstverlening
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De dienstverlening, die specifiek aan een bepaalde CSC wordt geleverd, is gescheiden van diensten die de CSP levert aan andere CSC’s en is gescheiden van de interne informatievoorziening van de CSP. Ongewenste beïnvloeding of communicatie, waardoor datalekken kunnen ontstaan moet worden voorkomen.


Criterium

De cloud-infrastructuur is zodanig ingericht, dat de dienstverlening aan gebruikers van informatiediensten zijn gescheiden.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27017 13.1.1, ISO 17789 8.3.2.17, NEN-ISO/IEC 27002 , ISO 27021 13.1.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Cloud_U.08.01 gescheiden

De CSP realiseert de volgende scheiding van clouddienstverlening:

  • onderlinge scheiding van de CSC’s in een multi-tenant omgeving;
  • scheiding tussen de afgenomen cloud-service en de interne informatievoorziening van de CSP;
  • de CSP maakt het mogelijk om de beoogde scheiding van clouddiensten te verifiëren.