Scheiding dienstverlening

Uit NORA Online
ISOR:Scheiding van dienstverlening
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het door de Cloud Service Provider (CSP) duurzaam isoleren van de te verrichten diensten tussen de verschillende Cloud Service Consumers (CSC’s) en tussen CSC’s en de CSP.

Objecttoelichting

Het isoleren van diensten/services van/voor de CSC, van alle diensten/services die niet voor die specifieke dienstverlening benodigd zijn, zoals die van/voor andere CSC’s. De dienstverlening, die specifiek aan een bepaalde CSC wordt geleverd, is gescheiden van diensten die de CSP levert aan andere CSC’s en is gescheiden van de interne informatievoorziening van de CSP. Ongewenste beïnvloeding of communicatie waardoor datalekken kunnen ontstaan, moet worden voorkomen.


Criterium

De cloud-infrastructuur is zodanig ingericht dat de dienstverlening aan gebruikers van informatiediensten zijn gescheiden.

Doelstelling

Het voorkomen van ongewenste beïnvloeding of communicatie van data tussen de CSC en CSP en andere CSC’s.

Risico

Beïnvloeding of communicatie van data.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.08.01 Gescheiden

De Cloud Service Provider (CSP) realiseert de volgende scheiding van clouddienstverlening:

  • onderlinge scheiding van de Cloud Service Consumers (CSC’s) in een multi-tenant-omgeving;
  • scheiding tussen de afgenomen cloud-service en de interne informatievoorziening van de CSP;
  • de CSP maakt het mogelijk om de beoogde scheiding van clouddiensten te verifiëren.