Service-managementbeleid en evaluatie richtlijnen

Uit NORA Online
ISOR:Service-managementbeleid en evaluatie richtlijnen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Het service-managementbeleid geeft richting aan de wijze waarop de beheerorganisatie voor de clouddiensten moet zijn ingericht en de wijze waarop deze moet functioneren. Voor de ondersteuning van de specifieke beheerprocessen bestaan richtlijnen en procedures. De beheerorganisatiestructuur geeft de samenhang van de ingerichte processen weer.

Clouddiensten bestaan uit verschillende componenten en verschillende koppelvlakken. Het is van groot belang dat de clouddiensten, in het kader van risicomanagement, periodiek geëvalueerd worden. De evaluatie-activiteiten dienen ondersteund te worden met evaluatierichtlijnen, procedures en instructies, ter voorkoming van het risico dat de resultaten van de controle-activiteiten niet voldoen aan de gestelde eisen.


Criterium

De CSP heeft voor de clouddiensten een service-managementbeleid geformuleerd met daarin richtlijnen voor de beheersingsprocessen, controle-activiteiten en rapportages.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.1, ISO 19096 Part 3, IT-Grundschutz (Basis für Informationssicherheit) C5 SA02

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Cloud_C.01.01 richtlijnen

De CSP beschikt voor de clouddiensten over richtlijnen voor de inrichting van de service-management-organisatie.

Cloud_C.01.02 richtlijnen

De CSP heeft relevante beheerprocessen beschreven en effectief ingericht conform een vastgestelde cyclus, waaronder: registratie, statusmeting, monitoring, analyse, rapportage en evaluatie.

Cloud_C.01.03 controle-activiteiten en rapportages

De CSP beschikt ten aanzien van clouddiensten over richtlijnen voor het:

  • uitvoeren van controle-activiteiten, waaronder penetratietests en kwetsbaarheid testen;
  • evalueren van en rapporteren over de performance, conformance en leveringsprestaties.