Service Levelmanagement

Uit NORA Online
ISOR:Service Levelmanagement
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Servicelevel management omvat de afspraken omtrent het definiëren, het meten, bewaken en verbeteren van de te leveren kwaliteit van de Huisvesting Informatievoorziening diensten door de leverancier. De overeenkomst tussen de leverancier en de klant over deze afspraken wordt geformaliseerd in een Servicelevel managementproces.


Criterium

Het management van Huisvesting-IV behoort diensten te leveren conform een dienstenniveau overeenkomst (Service Level Agreement of SLA).

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de Huisvesting-IV services conform afspraken geleverd worden (leveren wat je hebt beloofd).

Risico

Onjuiste of verkeerde levering van services leidt tot klant ontevredenheid.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_B.06.01service level agreementDe Huisvesting-IV organisatie heeft de te leveren services, met bijbehorende service niveaus beschreven.Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau
Huisv_B.06.02service level agreementDe dienstenniveaus zijn in lijn met het Huisvesting-IV beveiligingsbeleid.De Service Levels zijn in lijn met het beveiligingsbeleid van de Huisvesting Informatievoorziening
Huisv_B.06.03service level agreementDe dienstenniveaus zijn onder andere gericht op de aspecten: beschikbaarheid, openstelling, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen (zonering) en herstel (disaster recovery).De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht