Service Levelmanagement

Uit NORA Online
ISOR:Service Levelmanagement
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het beheerproces dat verantwoordelijk is voor het maken van afspraken met de klanten en dat de controle uitoefent over de naleving van de gemaakte afspraken en de communicatie over de diensten met de klanten verzorgt.

Toelichting

Service Level Management omvat de afspraken over het definiëren, meten, bewaken en verbeteren van de te leveren kwaliteit van de huisvesting IV-diensten door de leverancier. De overeenkomst tussen de leverancier en de klant over deze afspraken wordt geformaliseerd met een Service Level Managementproces.


Criterium

Het management van huisvesting IV behoort diensten te leveren conform een dienstenniveau-overeenkomst (Service Level Agreement).

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat de huisvesting IV-services conform afspraken geleverd worden (leveren wat je hebt beloofd).

Risico

Onjuiste of verkeerde levering van services leidt tot klantontevredenheid.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_B.06.01 Service level agreement

De huisvesting IV-organisatie heeft de te leveren diensten en bijbehorende dienstenniveaus beschreven.

Huisv_B.06.02 Service level agreement

Deze dienstenniveaus zijn in lijn met het huisvesting IV- beveiligingsbeleid.

Huisv_B.06.03 Service level agreement

De dienstenniveaus zijn onder andere gericht op de aspecten: beschikbaarheid, openstelling, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen (zonering) en herstel (disaster recovery).