Service Levelmanagement

Uit NORA Online
ISOR:Service Levelmanagement
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Service level management omvat de afspraken omtrent het definiëren, het meten, bewaken en verbeteren van de te leveren kwaliteit van de Huisvesting IV diensten door de Leverancier. De overeenkomst tussen de Leverancier en de klant over deze afspraken wordt geformaliseerd in een Service level managementproces.


Criterium

Het Management van Huisvesting-IV behoort diensten te leveren conform Service Level Agreements (SLA).

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de Huisvestingsservices conform afspraken geleverd worden (leveren wat je belooft).

Risico

Onjuiste of verkeerde levering van services leidt tot klant ontevredenheid.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_B.06.01 service level agrreement De Huisvestingsorganisatie heeft de te leveren services, met bijbehorende service niveaus beschreven. Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau
Huisv_B.06.02 service level agrreement Deze Service Levels zijn in lijn met het beveiligingsbeleid van de Huisvesting-IV. Deze Service Levels zijn in lijn met het beveiligingsbeleid van de Huisvesting-IV
Huisv_B.06.03 service level agrreement De Service Levels zijn onder andere gericht op de aspecten: beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen., openstelling, disaster recovery, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen (zonering). De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen