Software configuratiescomponenten worden conform procedures vastgelegd

Uit NORA Online
ISOR:Software configuratiescomponenten worden conform procedures vastgelegd
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Software configuratiecomponenten worden conform procedures en met behulp van hulpmiddelen vastgelegd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe (Software) configuratie management via de conformiteitsindicator configuratie-administratie.

Grondslag