Specifieke uitzonderingsgrond

Uit NORA Online
ISOR:Specifieke uitzonderingsgrond
Ga naar: navigatie, zoeken

 

Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De verantwoordelijke heeft geen informatie verstrekt als de verwerking berust op een wettelijke bepaling, waarbij een specifieke uitzondering geldtAVG art. 23..

De volgende specifieke uitzonderingsgronden worden gesteldAVG art. 23.: a. de nationale veiligheid; b. landsverdediging; c. de openbare veiligheid; d. de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid; e. andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de EU of van een lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de EU of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid; f. de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures; g. de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen; h. een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten a), tot en met e) en punt g) bedoelde gevallen; i. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen; j. de inning van civielrechtelijke vorderingen.

De specifieke uitzonderingsgronden worden in de Avg aangeduid als "beperkingen" (van een aantal artikelen in de Avg).

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen via de conformiteitsindicator specifieke uitzonderingsgrond.

Grondslag