Testen bij verandering van besturingssystemen

Uit NORA Online
ISOR:Testen bij verandering van besturingssystemen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij veranderingen van besturingssystemen wordt onder andere het volgende getest:

  1. de toepassingscontrole procedures;
  2. het vaststellen of de veranderingen aan het besturingssysteem een permanente karakter hebben;
  3. het vaststellen of de veranderingen invloed hebben op de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van de functionaliteiten van de applicatie en/of invloed hebben op de beveiliging van de applicatie;
  4. het vaststellen dat de juiste veranderingen plaatsvinden aan de bedrijfscontinuïteitsplannen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform via de conformiteitsindicator verandering van besturingsplatforms.

Grondslag