Tijdig informeren bij geen gevolg aan verzoek van betrokkene

Uit NORA Online
ISOR:Tijdig verstrekking bij geen gevolg op verzoek van betrokkene
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, dan:

  • Is de betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek meegedeeld waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en:
  • Is de betrokkene geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen via de conformiteitsindicator tijdig.

Grondslag