Uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld

Uit NORA Online
ISOR:Uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld / (Doorverwezen vanaf ISOR:Toegang is beperkt tot tot de noodzakelijk geachte set van applicaties en beheerfuncties)
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Speciale toegangsrechten beheer via de conformiteitsindicator beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak..

Grondslag