Toegang met speciale toegangsrechten is beperkt voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening

Uit NORA Online
ISOR:Toegang met speciale toegangsrechten is beperkt voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need to know , need to use).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Speciale toegangsrechten beheer via de conformiteitsindicator toegangsrechten.

Grondslag