Toestemming, toestemming of machtiging door ouderlijk verantwoordelijke

Uit NORA Online
ISOR:Toestemming- toestemming of machtiging door ouderlijk verantwoordelijke
Ga naar: navigatie, zoeken

 

De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij aanbieden van een dienst aan een kind en het kind is jonger dan 16 jaar, dan is de toestemming of machtiging tot toestemming verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagtAVG art. 8..

De verwerkingsverantwoordelijke doet, met inachtneming van de beschikbare technologie, redelijke inspanningen om daarbij te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat of machtiging tot toestemming heeft verleendAVG art. 8 lid 2..

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens via de conformiteitsindicator toestemming.

Grondslag