Transparantie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat de inzichtelijkheid van de relaties en samenhang van organisatie, technologie en contracten daarover tussen Cloud Service Consumer (CSC) en Cloud Service Provider (CSP).

Objecttoelichting

Een eenduidige communicatie, waarmee de CSP de verantwoordelijke functionarissen binnen de CSC en CSP inzicht geven over de status van de implementatie en het functioneren van de clouddiensten. Transparantie is in de relatie tussen de CSC en CSP een belangrijk item, dat wordt ondersteund door de clouddienstenarchitectuur. Hierin beschrijft de CSP de relaties tussen de componenten van de clouddiensten (hoe deze aan elkaar gekoppeld zijn). Het verschaft inzicht en overzicht over ICT-componenten en hun onderlinge samenhang. Uit de clouddienstenarchitectuur blijkt hoe de componenten de bedrijfsprocessen van de CSC ondersteunen.


Criterium

De CSP voorziet de CSC in een systeembeschrijving waarin de clouddiensten inzichtelijk en transparant worden gespecificeerd en waarin de jurisdictie, onderzoeksmogelijkheden en certificaten worden geadresseerd.

Doelstelling

De verantwoordelijke functionarissen binnen de CSC en CSP inzicht geven over de status van de implementatie en het functioneren van clouddiensten.

Risico

De CSP kan levert een dienstverlening die niet of onvolledig is afgestemd op de behoefte van de CSC.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue - C5:2020 BC-01, BC-05 en BC-06

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_B.05.01 Systeembeschrijving

De systeembeschrijving bevat de volgende aspecten:

  • typen en scope van clouddiensten weergegeven met Service Level Agreements (SLA’s);
  • principes, procedures en maatregelen om ontwikkeling en operationalisering weer te geven;
  • beschrijving van de infrastructuurcomponenten die deel uitmaken van het ontwikkelen en operationaliseren van clouddiensten;
  • hoe met beveiligingsincidenten wordt omgegaan;
  • rollen en verantwoordelijkheden van de Cloud Service Provider (CSP) en Cloud Service Consumer (CSC), inclusief de verplichting om samen te werken;
  • (welke) onderdelen van de clouddiensten en/of functies toegekend of uitbesteed zijn aan sub-contractanten.
CLD_B.05.02 Jurisdictie

De Service Level Agreement (SLA) of systeembeschrijving voorziet in een specificatie van jurisdictie over dataopslag, verwerking en back-up-locatie, ook als deze (of delen hiervan) uitbesteed is aan subcontractors.

CLD_B.05.03 Onderzoeksmogelijkheden

De Service Level Agreement (SLA) of systeembeschrijving voorziet in een specificatie voor publicatievereisten en onderzoeksmogelijkheden.

CLD_B.05.04 Certificaten

De Service Level Agreement (SLA) of systeembeschrijving voorziet in een specificatie over het beschikbaar zijn van valide certificaten.