Uit laten voeren onderzoek op inrichting en beheersing van clouddiensten

Uit NORA Online
ISOR:Uit laten voeren onderzoek op inrichting en beheersing van clouddiensten
Ga naar: navigatie, zoeken
”Dit plaatje duidt aan dat de pagina's met betrekking tot deze BIO Thema-uitwerking in bewerking zijn”
Deze BIO Thema-uitwerking is in onderhoud
Een of meer pagina's van de BIO Thema-uitwerking Cloudiensten gaan binnenkort in onderhoud. Dit is herkenbaar aan de status Concept.
Versie 2.0 van deze BIO Thema-uitwerking van 1 juni 2021 wordt vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.

Let op! Versie 2.1 in pdf-formaat wordt pas op de website BIO-overheid/producten gepubliceerd, na de volledige invoer van alle updates van de BIO Thema-uitwerkingen in de ISOR.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De CSP laat jaarlijks door een derde partij een onderzoek (audit) uitvoeren op de inrichting en beheersing van de gecontracteerde clouddiensten.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Compliance en assurance via de conformiteitsindicator Assurance.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk