Uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld

Uit NORA Online
ISOR:Uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Speciale toegangsrechtenbeheer via de conformiteitsindicator Beheerst.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.2.3.1