Uitwerking van het cryptografiebeleid voor authenticatie

Uit NORA Online
ISOR:Uitwerking van het cryptografiebeleid voor authenticatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

In het cryptografiebeleid zijn minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt: a. het bewaren van authenticatiegeheimen tijdens verwerking, transport en opslag; b. wie verantwoordelijk is voor de implementatie; c. wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer; d. welke normen als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen van het forum standaardisatie worden toegepast; e. de wijze waarop het beschermingsniveau vastgesteld wordt; f. bij interdepartementale communicatie wordt het beleid centraal vastgesteld.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Cryptografie bij authenticatie via de conformiteitsindicator cryptografische beheersmaatregelen.

Grondslag