Uitzondering op meldplicht aan AP

Uit NORA Online
ISOR:Uitzondering op melden van datalek aan AP
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:

  1. Het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
  2. Wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
  3. De verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de TelecommunicatiewetAVG Art. 95.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Meldplicht Datalekken via de conformiteitsindicator uitzondering.

Grondslag