Vaststellen en toepassen richtlijnen en afspraken voor monitoren en rapporteren

Uit NORA Online
ISOR:Vaststellen en toepassen richtlijnen en afspraken voor monitoren en rapporteren
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Richtlijnen en afspraken voor het monitoren en rapporteren over informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. van de cloud-omgeving zijn vastgesteld en worden toegepast.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Security-monitoring via de conformiteitsindicator gemonitord en gerapporteerd.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice for Information Security) S12.1