Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten

Uit NORA Online
ISOR:Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij elke uitvoering van een gegevensverwerking door een verwerker zijn de taken en afspraken om de rechtmatigheid van de gegevensverwerking te garanderen schriftelijk vastgesteld en vastgelegd in een overeenkomst.

Elke aanstelling van een verwerker is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waarin de concrete afspraken zijn verankerd over hoe voldaan wordt aan de eisen van de Avg.

Vanaf 1 januari 2016 moeten afspraken over de meldplicht datalekken in de verwerkersovereenkomst opgenomen zijn.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Organieke inbedding via de conformiteitsindicator verdeling van de taken en verantwoordelijkheden.

Grondslag