Versiebeheer applicatieontwikkkeling

Uit NORA Online
ISOR:Versie Management
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor de registratie van verschillende fases van een document, programma of andere informatie.

Objecttoelichting

Versiebeheer is het beheerproces dat verantwoordelijk is voor het organiseren van versies van applicatie-objecten tijdens het ontwikkel- en onderhoudstraject. Enerzijds heeft versiebeheer te maken met versies van documenten, zoals documenten die functionele eisen en functionele en technische ontwerpen bevatten. Anderzijds heeft versiebeheer te maken met versies van programmacodemanagement in de verschillende fases van het ontwikkel- en onderhoudstraject.


Een goed versiebeheerproces zorgt ervoor:

  • dat iedere medewerker de juiste en meest recente versie van de functionele eisen hanteert bij het ontwikkelen van software-specificaties;
  • dat binnen het ontwikkel- en onderhoudsproces de juiste versie van programmacode wordt gebruikt.


Hierdoor kunnen releases van applicaties met de juiste code en relevante bestanden worden samengesteld. Vanuit efficiëntie kan versiebeheer geautomatiseerd ondersteund worden.


Criterium

De projectorganisatie behoort in het systeem-ontwikkeltraject versiebeheer procesmatig en efficiënt ingericht te hebben.

Doelstelling

Dat eenieder die in rol heeft in het systeem-ontwikkeltraject op ieder moment kan beschikken over de juiste versie van een document, programma e.d.

Risico

Het gebruik van een niet actuele versie van een document, programma’s e.d. in het systeem-ontwikkeltraject kan leiden tot een incorrecte software specificatie en ontwikkeling.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_C.02.01 Procesmatig

Het versiebeheerproces is beschreven, vastgesteld door het management en toegekend aan een verantwoordelijke functionaris.

APO_C.02.02 Procesmatig

In het versiebeheerproces is vastgelegd welke applicatie-objecten in het ondersteunend tool, zoals het functioneel en technisch ontwerp en resultaten van sprints bij Agile-ontwikkeling, worden vastgelegd.

APO_C.02.03 Procesmatig

Het versiebeheerproces wordt ondersteund met procedures en werkinstructies.

APO_C.02.04 Efficiënt

Een versiebeheertool wordt toegepast die onder andere:

  • het vastleggen van versies van ontwikkelproducten ondersteunt;
  • het vastleggen van versies van programmacode ondersteunt;
  • het vastleggen van versies voorkomend in verschillende omgevingen (zoals Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie (OTAP)) ondersteunt;
  • toegangsmogelijkheden voor verschillende rollen ondersteunt.