Versie Management

Uit NORA Online
ISOR:Versie Management
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Versiebeheer is het beheerproces dat verantwoordelijk is voor het organiseren van versies van applicatie objecten tijdens het ontwikkel- en onderhoudstraject. Enerzijds heeft versiebeheer te maken met versies van documenten, zoals documenten die functionele eisen en functionele- en technische ontwerpen bevatten, anderzijds heeft Versiebeheer te maken met versies van programmacode in de verschillende fases van het ontwikkel en onderhoudstraject. Een goed Versiebeheer proces zorgt ervoor:

  • dat iedere medewerker de juiste en meest recente versie van de functionele eisen hanteert bij het ontwikkelen van softwarespecificaties, en
  • dat binnen het ontwikkel- en onderhoudsproces de juiste versie van programmacode wordt gebruikt.

Hierdoor kunnen releases van applicaties op basis van juiste code en relevante bestanden worden samengesteld. Ten behoeve van efficiëntie kan versiebeheer geautomatiseerd ondersteund worden.


Criterium

De projectorganisatie behoort in het systeem ontwikkeltraject versiebeheer op procesmatige en op efficiënte wijze ingericht te hebben.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
AppO_C.02.01 procesmatig

Het versiebeheerproces is beschreven, vastgesteld door het management en toegekend aan een verantwoordelijke functionaris.

AppO_C.02.02 procesmatig

In het versiebeheerproces is vastgelegd welke applicatie objecten in het ondersteunend tool, zoals Functioneel Ontwerp (FO) en Technisch Ontwerp (TO) en resultaten van sprints bij Agile ontwikkeling, worden vastgelegd.

AppO_C.02.03 procesmatig

Het versiebeheerproces wordt ondersteund met procedures en werkinstructies.

AppO_C.02.04 efficiënte wijze

Een versiebeheertool wordt toegepast die onder andere:

  • het vastleggen van versies van ontwikkelproducten ondersteunt;
  • het vastleggen van versies van programmacode ondersteunt;
  • het vastleggen van versies voorkomend in verschillende omgevingen (zoals OTAP) ondersteunt;
  • toegangsmogelijkheden voor verschillende rollen ondersteunt.