Vooraf aan het verlenen van toegang tot het netwerk aan externe leveranciers wordt een risicoafweging gemaakt

Uit NORA Online
ISOR:Vooraf aan het verlenen van toegang tot het netwerk aan externe leveranciers wordt een risicoafweging gemaakt / (Doorverwezen vanaf ISOR:Voorafgaand aan toegang tot het netwerk aan externe leveranciers wordt een risicoafweging gemaak)
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Voor het verlenen van toegang tot het netwerk door externe leveranciers wordt vooraf een risicoafweging gemaakt.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Inlogprocedures via de conformiteitsindicator beveiligde inlogprocedure.

Grondslag