I Reveal My Attributes - if and when I choose to

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


breakout-ronde
Programma hele dag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019, breakout-ronden

Programma
12:00 - 12:30 Opening
12:45 - 13:15 Breakout-ronde 1
13:30 - 14:00 Breakout-ronde 2
14:15 - 14:45 Breakout-ronde 3
15:00 - 16:30 Verdiepingsronde
16:45 - 17:30 Paneldiscussie met drankje
17:30 - 18:00 Netwerkborrel

Locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Aanmelden: via pleio (t/m do 14 november).

Bijeenkomst op dinsdag 19 november 2019, 12:45 - 14:45 uur, locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Doel: Deelnemers laten zien hoe IRMA de burger in de toekomst èn nu al in staat stelt zelf te bepalen met wie hij welke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd deelt.
Doelgroep: Iedereen die zich met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bezighoudt in de publieke sector is welkom, dus zet deze uitnodiging gerust door in je netwerk.
Contactpersoon: Bob Kronenburg, IRMA .IRMA (I Reveal My Attributes) is een praktische authenticatiemethode waarmee de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem zelf besluit welke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd hij/zij bereid is over zichzelf te delen. Dan gaat het niet alleen om de vraag of je bent wie je bent, maar vooral of jij voldoet aan de eisen die aan een bepaalde dienst zijn gesteld. IRMA maakt regie op gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd mogelijk en heeft de ambitie om de standaard te worden voor authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.. 

IRMA komt voort uit onderzoek bij de Radboud Universiteit en wordt beheerd door de Privacy by Design Foundation. Die privacy staat dan ook centraal, bijvoorbeeld door automatische data minimalisatie. Alleen attributen die relevant zijn voor de partij waar je inlogt worden getoond en jij bepaalt zelf of je dat wilt.

IRMA is een werkende oplossing in het heden, die voorsorteert op de toekomst zoals die zich nu al ontvouwt.