Identificatie en registratie Schapen en geiten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Identificatie en registratie Schapen en geiten
Inhoud: Schapen en geiten
Type: Sectorregistraties
Subtype: Dieren


Domein: Domein Landbouw natuur en voedsel



Organisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Schapen en geiten

Beschrijving

Op 1 januari 2010 is de nieuwe identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.- en registratieregeling voor schapen en geiten in werking getreden. In de nieuwe opzet:

  • worden alle schapen en geiten elektronisch geïdentificeerd
  • worden alle geboren en geïmporteerde dieren ingebracht in een centrale database en
  • worden alle aan- en afvoeren van dieren door alle betrokken partijen gemeld aan de centrale databank.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

Verordening (EG) nr. 21/2004 (identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. en registratie schapen en geiten)